Zakaj je Slava vojvodine Kranjske edinstvena?

Edinstvena zbirka

Sestavlja jo 15 knjig, vezanih v 4 dele, 3.532 strani velikega formata, 24 prilog in 528 bakrorezov.

Literarni zaklad

Enciklopedija in deželna kronika, ki spada med najboljša tovrstna dela celo v svetovnem merilu.

Zgodovinski vir

Slava vsebuje zgodovinska pisma in dokumente, katerih izvirniki in drugi prepisi so že davno izgubljeni.

Baročna mojstrovina

Je tudi osebna pripoved in izpoved barona Valvasorja, napeta in hudomušna, a hkrati znanstvena.

Hiter pogled v vsebino

Enciklopedija in deželna kronika, ki spada med najboljša tovrstna dela celo v svetovnem merilu.
Valvasor je predstavil Kranjsko s pomočjo zgodovine, geografije, topografije, medicine, etnologije, biologije, geologije...
Slava vojvodine Kranjske je okrašena s (528) bakrorezi ter štiriindvajsetimi (24) prilogami, podobami in zemljevidi.
Kranjski plemič, polihistor, član Kraljeve družbe (Royal Society) v Londonu, študent zgodovine...
Naslov
Dunajska 106, 1000 Ljubljana
Telefon
(01) 620 77 17
E-naslov
info@dezela-kranjska.si
Spletna stran
Zavod dežela Kranjska